AZ net s.r.o.

Sieť služieb od A po Z

 
IČO     : 36 627 755
 
DIČ     : 202 185 0556
IČ DPH : SK2021850556
 
ČSOB, a.s. SK20 7500 0000 0040 0136 3661 
 
 
 
 

Kontakt

AZ net s.r.o.
Stará Kremnička 135
965 01 Žiar nad Hronom

Mobil: +421 908 706 308

Email: aznet@aznet.sk